Hort urbà

L’Horturbà

Un Horturbà és un sistema de cultiu pensat per a poder produir

hortalisses en un pati, terrassa o balcó. El que oferim és la

possibilitat de dedicar-nos a un dels oficis més antics del món:

l’agricultura.

Els Horturbans no estan pensats per a obtenir grans produccions

comercialitzables sinó que estan pensats per a produir petites

quantitats de verdures variades, per a l’autoconsum.

D’aquesta manera s’aprèn més, és més divertit i s’aprofita més.

La producció en un Horturbà és ecològica, sense la utilització

d’adobs químics ni insecticides i la verdura collida estarà fresca

al plat i amb la màxima qualitat.

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Nova Web. Bookmark the permalink.

Deixa un comentari