Noticies

01/2013

FEM BARRI

Convivència i ciutadania 

El país experimenta transformacions molt ràpides, en composició demogràfica i en l’estructura social i econòmica que tendeixen a debilitat la cohesió social i a generar dificultats en la convivència quotidiana.
Ciutadania i Drets Civils promou la convivència i fomenta el civisme, mitjançant accions de promoció, informació i formació que s’estructuren en programes i serveis que impulsen la cor-responsabilitat de la ciutadania en l’exercici de llurs drets i deures.

Participació

La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic, un eix d’unió entre l’acció de govern i les necessitats de la ciutadania que comporta la millora dels serveis i de la qualitat de vida de les persones, afavorint el diàleg i el consens.

En aquest sentit és necessari portar a terme uns processos de participació que afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania.

A Terrassa la participació ciutadana en els grans projectes de ciutat ha estat i és una constant. Els processos que es porten a terme volen afavorir el diàleg i el consens, i volen ser també un exercici d’aprenentatge mutu per aprendre a treballar plegats, a compartir visions de futur i a sumar coneixements per afrontar els reptes de la nostra ciutat.

 

La Cumbre del Clima de Doha acuerda prorrogar el protocolo de Kioto hasta 2020

Los 194 países reunidos en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático en Doha aprobaron este sábado la prórroga hasta 2020 del periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, que expiraba este año.

El Protocolo de Kioto expiraba este año Con un día de retraso y después de una intensa noche de negociaciones, los presentes acordaron un nuevo periodo de compromiso de Kioto de ocho años, sin contar con Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelanda.

El problema es que los países que se han comprometido a reducir sus emisiones durante el segundo periodo de Kioto, con los de la Unión Europea, Australia y Noruega a la cabeza, generan poco más del 15% del total de emisiones contaminantes mundiales.

Estados Unidos nunca llegó a ratificar la primera parte del Protocolo de Kioto y tampoco se ha sumado a este segundo periodo.

 http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Frenar-el-cambio-climatico/Impactos/

Click here to read apps marketing and app store optimization aso.

Deixa un comentari