Noticies

FEM BARRI

Convivència i ciutadania 

El país experimenta transformacions molt ràpides, en composició demogràfica i en l’estructura social i econòmica que tendeixen a debilitat la cohesió social i a generar dificultats en la convivència quotidiana.
Ciutadania i Drets Civils promou la convivència i fomenta el civisme, mitjançant accions de promoció, informació i formació que s’estructuren en programes i serveis que impulsen la cor-responsabilitat de la ciutadania en l’exercici de llurs drets i deures.

Participació

La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic, un eix d’unió entre l’acció de govern i les necessitats de la ciutadania que comporta la millora dels serveis i de la qualitat de vida de les persones, afavorint el diàleg i el consens.

En aquest sentit és necessari portar a terme uns processos de participació que afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania.

A Terrassa la participació ciutadana en els grans projectes de ciutat ha estat i és una constant. Els processos que es porten a terme volen afavorir el diàleg i el consens, i volen ser també un exercici d’aprenentatge mutu per aprendre a treballar plegats, a compartir visions de futur i a sumar coneixements per afrontar els reptes de la nostra ciutat.

Una carrera que podemos ganar.

Una carrera que debemos ganar

Cumbre sobre el Clima de la ONU de 2019

Tal y como ha afirmado el Secretario General, el cambio climático sigue avanzando a mayor velocidad que nuestros esfuerzos por hacerle frente. En virtud de las temperaturas sin precedentes en algunos lugares del mundo y de las dos últimas décadas con las mayores temperaturas registradas, el Secretario General pronunció un importante discurso en la Sede de las Naciones Unidas el día 10 de septiembre. Ante una audiencia formada por jóvenes, líderes empresariales, periodistas y diplomáticos, en vísperas de la Cumbre Global de Acción Climática de San Francisco y del encuentro anual de líderes mundiales para la inauguración de la nueva sesión de la Asamblea General de Nueva York, puso en alza el peligro, destacó las soluciones e hizo hincapié en la necesidad de una mayor ambición y de un liderazgo más sólido para hacer frente a lo que él denominó «la mayor amenaza de nuestros tiempos».

http://www.un.org/es/climatechange/

 

Deixa un comentari