MASCARETES PER A TOTHOM

Horari entrega mascaretes de l’Associació Veïnal de Can Roca:

Horario entrega mascarillas de la Asociación Vecinal Can Roca:

De dilluns a divendres de 17h a 19h. / De lunes a viernes de 17h a 19h

La Recollida es farà per l’accés de la Plaça de Sant Eloi.

La Recogida se hará por el acceso de la Plaza San Eloy

L’entrega implica fer un donatiu. / La entrega implica hacer un donativo.

Leer más