Història

CAN ROCA

Can Roca és un barri de la part septentrional de Terrassa, al districte 5 o del Nord-oest, situat al pla de Can Roca, vora el marge esquerre de la riera de Can Bogunyà (més endavant anomenada riera del Palau) i travessat pels torrents d’en Sala i d’en Pere Parres, tributaris seus. Té una superfície de 0,25 km2 i una població de 1.569 habitants el 2005.

Leer más

FEM BARRI

FEM BARRI

Convivència i ciutadania 

El país experimenta transformacions molt ràpides, en composició demogràfica i en l’estructura social i econòmica que tendeixen a debilitat la cohesió social i a generar dificultats en la convivència quotidiana.
Ciutadania i Drets Civils promou la convivència i fomenta el civisme, mitjançant accions de promoció, informació i formació que s’estructuren en programes i serveis que impulsen la cor-responsabilitat de la ciutadania en l’exercici de llurs drets i deures.

Leer más