MASCARETES PER A TOTHOM

Horari entrega mascaretes de l’Associació Veïnal de Can Roca:

Horario entrega mascarillas de la Asociación Vecinal Can Roca:

De dilluns a divendres de 17h a 19h. / De lunes a viernes de 17h a 19h

La Recollida es farà per l’accés de la Plaça de Sant Eloi.

La Recogida se hará por el acceso de la Plaza San Eloy

L’entrega implica fer un donatiu. / La entrega implica hacer un donativo.

Leer más

ATENCIÓ – Activitats 2020

Amb l’aparició del Coronavirus anomenat Covid-19 a la nostra societat, el projecte de programa presentat a l’Ajuntament de Terrassa que subvenciona amb un percentatge econòmic a les entitats sense ànim de lucre, i en aquesta cas la nostra entitat com a Associació Veïnal ho es, es veurà afectada pel desenvolupament del programa d’activitats presentada i restem a l’espera que l’Ajuntament convoqui alguna reunió via vídeo conferència i aporti alguna solució als entrebancs que suposarà per les entitats veïnals, ja aquesta realitat afecta a tots els Terrassencs i totes les Terrasenques i suposarà tenir que canviar per nous esquemes en funció dels calendaris que vagin presentant les autoritats sanitàries competents.