Impacte del ferrocarril al barri

Línies d’autobusos a can roca

Els ferrocarrils a casa nostra, ha comportat   canviar els recorreguts en el nostre entorn i això ha comportat un canvi en part substancial per a la gent gran o amb mobilitat reduïda .

Hem canalitzat dues propostes  alternatives al recorregut actual molt raonables

Però l’ajuntament no està per la labor, i s’escuda en els informes tècnics dels serveis dels autobusos no tenint en compte els recursos humans de les persones.

¡PARTICIPA. ES COSA DE TOTES I TOTS!