Impacte del ferrocarril al barri

Línies d’autobusos a can roca

Els ferrocarrils a casa nostra, ha comportat   canviar els recorreguts en el nostre entorn i això ha comportat un canvi en part substancial per a la gent gran o amb mobilitat reduïda .

Hem canalitzat dues propostes  alternatives al recorregut actual molt raonables

Però l’ajuntament no està per la labor, i s’escuda en els informes tècnics dels serveis dels autobusos no tenint en compte els recursos humans de les persones.

¡PARTICIPA. ES COSA DE TOTES I TOTS!

Catalunya

Organismos Oficiales Autonómicos

Pàgines d’interès

Jubilarse en el 2020

Pensiones en 2020

Los cambios en la edad de jubilación

Respecto a la edad de jubilación, cada año se va retrasando en virtud del régimen establecido en la reforma de 2011 aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. De esta forma, en 2020 la edad legal ordinaria será de 65 años y 10 meses. Esta edad se aplicará a aquellos que han cotizado menos de 37 años.

 Si una persona llega a los 65 años en 2020 y ha cotizado 37 años o más, ya podrá jubilarse con 65 años.

Leer más