ATENCIÓ – Activitats 2020

Amb l’aparició del Coronavirus anomenat Covid-19 a la nostra societat, el projecte de programa presentat a l’Ajuntament de Terrassa que subvenciona amb un percentatge econòmic a les entitats sense ànim de lucre, i en aquesta cas la nostra entitat com a Associació Veïnal ho es, es veurà afectada pel desenvolupament del programa d’activitats presentada i restem a l’espera que l’Ajuntament convoqui alguna reunió via vídeo conferència i aporti alguna solució als entrebancs que suposarà per les entitats veïnals, ja aquesta realitat afecta a tots els Terrassencs i totes les Terrasenques i suposarà tenir que canviar per nous esquemes en funció dels calendaris que vagin presentant les autoritats sanitàries competents.

Impacte del ferrocarril al barri

Línies d’autobusos a can roca

Els ferrocarrils a casa nostra, ha comportat   canviar els recorreguts en el nostre entorn i això ha comportat un canvi en part substancial per a la gent gran o amb mobilitat reduïda .

Hem canalitzat dues propostes  alternatives al recorregut actual molt raonables

Però l’ajuntament no està per la labor, i s’escuda en els informes tècnics dels serveis dels autobusos no tenint en compte els recursos humans de les persones.

¡PARTICIPA. ES COSA DE TOTES I TOTS!

Catalunya

Organismos Oficiales Autonómicos

Pàgines d’interès